Taighde agus Ailtireacht

TAIGHDE AGUS AILTIREACHT


Tá an fhoireann Taighde agus Ailtireachta freagrach as tacaíocht agus cothabháil a chur ar fáil ar go leor córas atá in úsáid san earnáil rialtais áitiúil, lena n-áirítear Clár na dToghthóirí, Seiceáil an Clár, LGReturns, Cártaí Ceannaigh ar Luach Íseal agus taisteal & cothabháil.  


CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ & SEICEÁIL AN CLÁR


Is iad siúd an dá phríomh-ríomhchlár a úsáideann an fheidhm saincheadúnais in údaráis áitiúla, is iad sin Clár na dToghthóirí agus Seiceáil an Clár.

Ceadaíonn Clár an dToghthóirí cothabháil cúloifige a dhéanamh ar Chlár na dToghthóirí i ngach údarás cláraithe chomh maith le dréachtchláir agus cláir bheo a ghiniúint agus a fhoilsiú. Is é atá i Seiceáil an Clár ná feidhmchlár ar líne a ligeann don phobal a gclárú féin a sheiceáil.

LGRETURNS

Forbraíodh LGReturns mar chomhpháirtíocht idir an DHPLG agus GBRÁ chun tacú le húdaráis áitiúla le tuairisceáin sonraí náisiúnta a iontráil agus a phróiseáil.

Soláthraíonn LGReturns do bhailíochtú agus do mhalartú sonraí idir earnálacha rialtais, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí rialtais. Úsáidtear é le haghaidh réimse tuairisceán roinne lena n-áirítear bainistíocht feidhmíochta agus staitisticí tithíochta.

Soláthraíonn an córas sin do chumrú níos fearr, do ghabháil sonraí níos éifeachtaí agus do rialachas sonraí níos láidre agus tacaíonn le hanailís níos éifeachtaí ar shonraí. Tacaíonn an láithreán gréasáin le tionscadal bailithe sonraí an CLBCC, an DHPLG agus GBRÁ.

CÁRTAÍ CEANNAIGH AR LUACH ÍSEAL

Le córas na gCártaí Ceannaigh ar Luach Íseal cuirtear bealach ar fáil chun idirbhearta ar luach íseal a phróiseáil go leictreonach ó Iomportáil go hEasportáil. Laghdaíonn sé an forchostas riaracháin a bhaineann le ceannacháin ar chostas íseal. Soláthraíonn sé próiseas faofa ar féidir a chur in oiriúint go héasca do riachtanais, um fhaomhadh idirbheart/diúltú dóibh.

TAISTEAL & COTHABHÁIL 

Tá an Córas Taistil & Cothabhála in úsáid sa chuid is mó d’údaráis áitiúla agus cuireann sé ar chumas baill foirne a gcuid éileamh taistil & cothabhála a chur isteach le faomhadh. Ceadaíonn sé próiseáil agus easpórtáil thráthúil don chóras airgeadais, rud a chinntíonn comhlíonadh chiorcláin na Roinne. Tá tuairisciú agus áis chun ceadú do speansais chomhairleora san áireamh.

Freisin tugann an fhoireann tacaíocht d’údaráis áitiúla faoi thionscnaimh náisiúnta mar shampla Eircodes, CRM, Ceadúnú, Microsoft Office 365.