Ráiteas Príobháideachais

RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

Is í an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil a dhéanann an láithreán gréasáin seo a bhainistiú.  Tá meas ag an nGníomhaireacht ar do cheart chun príobháideachais agus ní bhaileodh siad aon fhaisnéis phearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo gan cead soiléir a fháil uait roimh ré.  Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú de réir na gcaighdeán is airde de shlándáil agus rúndacht, agus cloífear go docht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 – 2018.

Ní bhailíonn an láithreán gréasáin seo aon sonraí pearsanta, seachas aon fhaisnéis a thugann tú. (Mar shampla, nuair a thugann tú aiseolas nó a chuireann tú ceist). Úsáidtear aon fhaisnéis a thugann tú ar an mbealach sin don chuspóir dá dtugann tú í amháin.